Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


Statement of Receipts and Expenditure

All files in PDF
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2019
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2018
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2017
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2016
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2015
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2014
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2013
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Receipts and Expenditures 2012
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

To the top