Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


FeaturedNews and Events

WASTONG PARAAN NG PAGTATAPON NG BASURA SA BAYAN NG ASINGAN

Aug
13,
2021
Comments Off on WASTONG PARAAN NG PAGTATAPON NG BASURA SA BAYAN NG ASINGAN

SOLID WASTE MANAGEMENT CORNER

WASTONG PARAAN NG PAGTATAPON NG BASURA SA BAYAN NG ASINGAN
Alinsunod sa Municipal Ordinance No. 11, s. 2008, ipinatutupad ang SEGRAGATION-AT-SOURCE o paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan, opisina, at paaralan at pagtatapon nito sa tamang lalagyan.
Multa sa paglabag: P1,000-P2,500 at/o pagkakulong ng 15 araw hanggang 6 buwan.
Upang maiwasan ang taunang problema sa pagbaha na nagdudulot ng perwisyo at pagkakasakit, marapat lamang sundin ang mga Ordinansa ukol sa tamang pangangasiwa ng basura o Solid Waste Management gaya ng:
1. Segregation-at-source
2. Pagbabawal sa pagkakalat, pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar, at mga katubigan gaya ng kanal, irigasyon, estero, at ilog.
3. Pagbabawal sa open dumping at pagsusunog ng basura (open burning).
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang iba pang Ordinansa at kautusan ukol sa Solid Waste Management sa Bayan ng Asingan:
https://drive.google.com/drive/folders/1dP-0xptlMl5OKIJ3S5DF0tEqAADLoQjw?fbclid=IwAR3gbjsGTdWfH7u7PQ4is-bOhWj6KAvj290pEeOH2ZQrfHFMfc9Djt6WPFY

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top