Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Walang Klase May 2-13, 2022

Apr
18,
2022
Comments Off on Walang Klase May 2-13, 2022
??????? | Walang pasok ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan mula May 2-13, 2022.
Ayon ito sa DepEd Order No. 29, s. 2021, na naglalaan sa mga nasabing araw para sa National Election-related Activities ng mga guro at kawani ng DepEd.
Ang mga guro ay inaasahan pa ring mag-report sa kanilang paaralan sa mga araw na walang election-related duties o activities.
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang DO 29, s. 2021: bit.ly/DO29S2021

Kung may katanungan o paglilinaw, maaari ring makipag-ugnayan sa DepEd Public Assistance and Action Center (PAAC) sa (02) 8636-1663 at 8633-1942.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top