Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Trabaho para lahat. High School Graduate punta na dito sa munisipyo hanggang 3PM lang.

Jun
8,
2022
Comments Off on Trabaho para lahat. High School Graduate punta na dito sa munisipyo hanggang 3PM lang.

Trabaho para lahat. High School Graduate punta na dito sa munisipyo hanggang 3PM lang.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top