Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

TIGNAN: Ang bagong bihis na monumento ni Rizal sa Asingan Plaza.

Nov
17,
2020
Comments Off on TIGNAN: Ang bagong bihis na monumento ni Rizal sa Asingan Plaza.

TIGNAN: Ang bagong bihis na monumento ni Rizal sa Asingan Plaza.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top