Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Pansamantalang ipinagbabawal ang mga malakihang pisikal na pagtitipon

Mar
19,
2020
Comments Off on Pansamantalang ipinagbabawal ang mga malakihang pisikal na pagtitipon

Pansamantalang ipinagbabawal ang mga malakihang pisikal na pagtitipon tulad ng religious services and faith-based activities halimbawa Binyag, Kasal at iba pa. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon.
Lahat ng mga Pilipino, mga residente, turista, establishment owners ay hinihikayat na kumilos ng naaayon sa mga panuntunan at sa itinatakda ng batas, upang maiwasan ang transmission ng virus, at para na rin sa kaligtasan ng publiko.
Sa ilalim ng Proclamation no. 922, inaatasan ang lahat ng government agencies at LGUs na magkaisa at magtulungan sa paglaban sa virus, at i-mobilize ang mga kinakailangang resources para sa angkop at mabilis na tugon sa banta ng virus.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top