Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Narito ang mga aktibidad sa unang araw (June 5 Monday) ng Kankanen Festival 2023

Jun
4,
2023
Comments Off on Narito ang mga aktibidad sa unang araw (June 5 Monday) ng Kankanen Festival 2023

Narito ang mga aktibidad sa unang araw (June 5 Monday) ng Kankanen Festival 2023

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top