Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Mahalagang anunsiyo mula kay Mayor Lopez sa mga kababayan dito sa Asingan

Mar
17,
2020
Comments Off on Mahalagang anunsiyo mula kay Mayor Lopez sa mga kababayan dito sa Asingan

Mahalagang anunsiyo mula kay Mayor Lopez sa mga kababayan dito sa Asingan

Mahalagang anunsiyo mula kay Mayor Lopez

Mahalagang anunsiyo mula kay Mayor Lopez sa mga kababayan dito sa Asingan.

Posted by Pio Asingan on Tuesday, March 17, 2020

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top