Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

LGU Asingan Financial Assistance para sa mga Senior Citizen

Jul
6,
2022
Comments Off on LGU Asingan Financial Assistance para sa mga Senior Citizen

Kasalukuyan namimigay ang LGU Asingan ng financial assistance para sa mga Senior Citizen ng Barangay Sanchez, Barangay Cabalitian at Barangay Carosucan Norte..

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top