Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


Statement of Debt Services

All files in PDF

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Debt Services 2016
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Debt Services 2015
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Debt Services 2014
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Debt Services 2013
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Statement of Debt Services 2012
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

To the top