Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

ASINGANYAK PARA SA PAMBANSANG WIKA, ISANG PATIMPALAK SA PAGSULAT NG TULA

Aug
16,
2021
Comments Off on ASINGANYAK PARA SA PAMBANSANG WIKA, ISANG PATIMPALAK SA PAGSULAT NG TULA
Ikaw ba ay isang makata? Mahilig ka bang sumulat ng mga tula?
Kung oo, ito na ang iyong pagkakataong ipakita ang iyong angking galing at talento!
ASINGANYAK PARA SA PAMBANSANG WIKA, ISANG PATIMPALAK SA PAGSULAT NG TULA kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021
TEMA: Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino
1) Bukas sa lahat ng nakatira sa Asingan na may edad hindi lalampas sa 25 taong gulang, liban sa mga empleyado ng LGU atbp. tanggapan ng gobyerno.
2) Ang isusumiteng tula ay nasa wikang Filipino, orihinal at hindi pa nailathala.
3) Ang piyesa ay naglalaman ng mga paksang may kaugnayan sa ‘wika at kultura,”pagpapahalaga at paggamit ng wikang Filipino’ at ‘pagpupunyagi sa gitna ng pandemya’.
4) Ang tula ay maaring may tugma o malayang taludturan.
5) Ipadala ang tula sa email: asenso.asingan2022@yahoo.com hanggang Agosto 20, 2021 5:00 nh lamang.
Ang mga tula ay huhusgahan ayon sa mga sumusunod:
• Kaugnayan sa paksa/tema 50%
• Wastong gramatika at pagbaybay 25%
• Istilo 25% gantimpala 100%
• Unang Gantimpala Php 5,000.00
• Ikalawang Gantimpala Php 3,000.00
• IkatIong Gantimpala Php 1,000.00
• Consolation Prize (3) Php 500.00 bawat isa

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top