Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

?????? ?? ???????, ????? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ??????????

Oct
11,
2022
Comments Off on ?????? ?? ???????, ????? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ??????????
?????? ?? ???????, ????? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ??????????
Ayon kay Natalia Dalaten, Provincial Director ng Department of Trade and Industry (DTI) Pangasinan dapat manatiling abot-kaya ang gastusin sa pagbili ng disenteng kabaong na ibinebenta sa merkado.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top