Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

??????????? ?? ?????????? ?? ??? ????????? ???? ?? ????? ?????? ?? ????????

Feb
15,
2022
Comments Off on ??????????? ?? ?????????? ?? ??? ????????? ???? ?? ????? ?????? ?? ????????
??? ?????????? ?? ????? ??? ???????? (???) ?? ???????? ?? ?????????? ?? ??? ????????? ???????? ???????? ??????? (????) ?? ????? ?????? ?? ????????, ???? ?? ??? ?? ??? ????????? ?????? ???? ????? ?? ?????-????????? ???????.
Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay PESO Manager Rizalina Aying sa kanyang numerong 0928 754 6161 o magsadya sa kaniyang tanggapan na matatagpuan sa 2nd floor Municipal Hall HR Department.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top