Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


UNANG 100 ARAW NG PANUNUNGKULAN Part 2

MGA PROYEKTO SA MGA PAARALAN

  1. Pagpapagawa at pagpapalit ng kisame ng dalawang silid sa North Central School sa Dupac.
  2. Pagpapagawa at pagpapalit ng divider ng dalawang silid at pagpapagawa ng palikuran o CR sa San Vicente West Elementary School.
  3. Pagpapagawa ng Welcome Gate way saBobonanElementary School.
  4. Pagpapatuloy sa side walk o pathway saDonH.VelascoCommunitySchool.
  5. Pagpapagawa ng Social Hall ngToboyElementary School

Ang mga empleyado at opisyales ng Pamahalaang Lokal ng Asingan ay aktibong nakikibahagi sa ginagawang pagpupugay sa watawat ng Pilipinas tuwing Lunes. Ito ay simbolo ng pakiki-isa sa magandang layunin ng Punong Bayan na mapanatili ang pagiging makabayan, pagpapatibay hindi lamang  sa ispirituwal na aspeto kundi maging sa tapat na serbisyong pampubliko.

Ang inyong lingkod ay nahalal din bilang Ingat-yaman ng Liga ng mga Alkalde sa lalawigan ng Pangasinan.

Ang aking taos-pusong pasasalamat sa PSU Asingan sa pagkilala sa akin bilang pinakaunang babae at pinakabatang Punong Bayan ng Asingan

To the top