Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

LIBRENG BAKUNA sa mga sanggol tuwing ikatlong miyerkules at huwebes

Feb
21,
2019
Comments Off on LIBRENG BAKUNA sa mga sanggol tuwing ikatlong miyerkules at huwebes

Pag Kumpleto, Protektado!

Asinganians muling pinapaalala ang LIBRENG BAKUNA sa mga sanggol tuwing ikatlong miyerkules at huwebes ng bawat buwan.

Sundin ang schedule ng pagbabakuna ng mga batang isang taong gulang pababa para masigurong ligtas si baby sa mga sakit tulad ng tuberculosis, hepatitis B, diphtheria, pertussis, tetanus, pneumonia, polio, meningitis, measles, mumps, at German measles.

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top