Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Editors Cut Part 1: Exclusibong pakikipanayam sa dating biktima ng Covid 19

Apr
29,
2020
Comments Off on Editors Cut Part 1: Exclusibong pakikipanayam sa dating biktima ng Covid 19

Editors Cut Part 1: Exclusibong pakikipanayam sa dating biktima ng Covid 19 na si Mrs. Lilia Libunao.

Editors Cut Part 1: Exclusibong pakikipanayam sa dating biktima ng Covid 19 na si Mrs. Lilia Libunao.

Posted by Pio Asingan on Wednesday, April 29, 2020

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top